Förmånscykel som ger anställda möjligheten till nya rese-och motionsvanor,
samtidigt som företag och miljö drar nytta av fördelarna

Vi erbjuder

•  Personal/ förmånscykel och tillbehör ur brett sortiment till konkurrenskraftiga priser.
•  Finansieringslösning.
•  Montering och service via utvald cykelbutik
•  Enkel och smidig hantering med förmånsuträkning och administration

Vad är en personal/förmånscykel

En förmånscykel är när ett företag köper, leasar eller hyr en cykel som en anställd sedan får nyttja fritt. För nyttjanderätten ska man enligt Skatteverkets riktlinjer beräkna ett förmånsvärde som läggs på ovanpå den anställdes skattegrundande lön.

Vad är en tjänstecykel?

En tjänstecykel är en cykel som köps in av företag för att användas i tjänsten dvs nyttjas av företagets anställda eller kunder och inte för privat bruk. Här påläggs inget förmånsvärde.

Kontakta oss så berättar vi mer!